Je možné upraviť atmosférický benzínový motor a má to význam?

Aj napriek tomu že motor nieje preplňovaný turbodúchadlom, je možné úpravou dosiahnúť zásadnú zmenu sily a výkonu motora a navyše zmenu priebehu sily motora. A v neposlednom rade úsporu spotreby paliva. Vieme ako funguje motor, preto sa nebojíme úpravy ani obyčajného benzínového motoru.

CHIP TUNING | KONFIGURÁTOR

Zadajte nové vyhľadávanie:

01
02
03
04
05

Ak sa vaše vozidlo v tabuľke nenachádza, neváhajte nám napísať.