Poistenie továrenskej záruky

MM RACING s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou DEFEND FINANCE s.r.o. (zástupca Lloyd´s na Slovensku) ponúka produkt špeciálne navrhnutý hlavne pre zákazníkov vlastniacich nové automobily v záruke, ktorí majú záujem o zvýšenie výkonu, ale zároveň majú strach z prípadného neuznania záruky v prípade poruchy vozidla.

Pre viac informácií uvádzame detaily poistenia.

Poistenie vnútorných mechanických a elektrických porúch poisteného motorového vozidla v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 • Predmetom poistenia (Poistná udalosť) sú náhle a nepredvídané vnútorné mechanické a elektrické poruchy poistených Vozidiel, ktoré majú za následok náhlu nefunkčnosť Vozidla, pre obnovenie funkčnosti Vozidla vyžadujú opravu alebo výmenu, a ktoré:
  • boli výrobcom zamietnuté ako nekryté pôvodnou zárukou výrobcu z dôvodu vykonanej Úpravy motora, ktorá má za následok vylúčenie Vozidla z krytia.
  • by v prípade nevykonania Úpravy motora inak boli kryté pôvodnou zárukou výrobcu.
  • nevznikli v dôsledku udalostí vylúčených vo Všeobecných poistných podmienkach.
  • boli spôsobené zlyhaním súčiastky uvedenej v bodoch:
   • Motor: Všetky vnútorné mazané súčiastky vrátane vstrekovačov, sacieho potrubia, zotrvačníku, ozubeného venca, turbodúchadla, elektronickej riadiacej jednotky motora, chladiča oleja, vodného čerpadla.
   • Prevodovka: Manuálna, automatická alebo prevodovka s plynule meniteľným prevodom (CTX): Všetky vnútorné mazané súčiastky, riadiacej jednotky, mechatronika.
   • Diferenciál: Všetky vnútorné mazané súčiastky.
 • Definície pojmov:
  • “Úprava motora” – softwarová modifikácia riadiacej jednotky motora (ECU) motorového vozidla vykonávaná za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu, zvýšenia výkonu motora, jeho hospodárnosti alebo jeho životnosti.
  • „Vozidlo“ – motorové vozidlo, ktorého motor bol upravený Poistníkom počas doby platnosti Poistnej zmluvy a ktoré spĺňa všetky tieto požiadavky:
   • ide o osobné alebo ľahké úžitkové vozidlo kategórie M1 alebo N1, vyrobené podľa európskej špecifikácie pre európsky trh.
   • v dobe vykonania Úpravy motora sa na vozidlo vzťahuje platná pôvodná záruka výrobcu.
   • nejedná sa o elektrický alebo hybridný pohon vozidla.
   • nejde o vozidlo niektorej zo značiek uvedených nižšie, pokiaľ nie je so správcom dohodnuté ináč:
    • Aston Martin, Bentley, Maserati, Bugatti, Porsche (okrem modelu Cayenne, Panamera a Macan), Ferrari, Rolls Royce, Jaguar, Lamborghini.

Cenník poistenia je rozdelený podľa poistného plnenia a podľa dĺžky poistenia.

 

Maximálna dĺžka poistnej doby v rokoch
Limit poistného plnenia  v EUR 1 2 3 4 5
A)  €  3,700  € 120  € 150  € 200  € 260  € 300
B)  €  7,400  € 180  € 210  € 300  € 390  € 450
C)  € 18,500  € 240  €  320  € 400  € 500  € 600

 

Napríklad, v prípade úpravy vozidla,  poistenie továrenskej záruky v limite poistného plnenia do 3.700 EUR na dva roky, bude stáť jednorázové poistné 150 EUR s krytím na dva roky. Alebo poistenie továrenskej záruky v limite poistného krytia do 7.400 EUR na dobu troch rokov,  je jednorázové poistné vo výške 300 EUR s krytím na tri roky.

 

CHIP TUNING | KONFIGURÁTOR

Zadajte nové vyhľadávanie:

01
02
03
04
05

Ak sa vaše vozidlo v tabuľke nenachádza, neváhajte nám napísať.